Η μαγεία του χορού είναι η εκτόνωση για μικρούς και μεγάλους...

Frozen - Ψυχρα και ανάποδα.

Φωτογραφίες απο την παράσταση της σχολή μας - 2015.