Η μαγεία του χορού είναι η εκτόνωση για μικρούς και μεγάλους...
...
Η σχολή μας

Ο χορός και τα είδη που διδάσκουμε !

Ο χορός είναι μια τέλεια αρμονία της συναισθηματικής έκφρασης, σκέψης και κίνησης. Ο χορός είναι ο πληρέστερος και αμεσότερος τρόπος έκφρασης και δημιουργίας. Η αποδοτικότερη ηλικία έναρξης της σχέσης του παιδιού με το χορό είναι η ηλικία μεταξύ 3,5 έως 6 χρόνων. Τα πρώτα βήματα αυτής της σχέσης , τα πρώτα μαθήματα, είναι καταλυτικά.

Η προσαρμογή με το περιβάλλον, η γνωριμία με το πρόσωπο, την έννοια και το ρόλο του δασκάλου, η εξοικείωση με την ομαδική προσπάθεια γίνεται μέσα από την μουσικοκινητική αγωγή.

Ανακαλύψτε περισσότερα...
...
...
...
...